Информационен лист за оператор на автокран

Тези информационни листове са част от Международните информационни листове за професиите. Те са предназначени за тези, които имат професионален интерес към осигуряване на здраве и безопасност при работа: лекари-специалисти по трудова медицина, органи по безопасност и здраве в предприятията, лектори и обучаващи специалисти, инспектори по труда и по опазване на общественото здраве, представители на работодателите и на работещите, длъжностни лица, отговарящи за техническата безопасност и други компетентни лица.
Информационните листове изброяват в стандартизирана форма различните опасности, на които са изложени работещите при нормално протичане на работния процес. Това дава възможност за избор на различни методи за предотвратяване на трудови злополуки и професионални заболявания. Листовете са по-скоро източници на информация, отколкото на съвети. Когато се знае какво точно може да предизвика травми или увреждане на здравето на работещите, е значително по-лесно да се разработят и приложат адекватни мерки за тяхното предотвратяване.

Кой изпълнява длъжността оператор на автокран?

Това е работник, който управлява камион, оборудван с подемни приспособления и изпълнява различни свързани с това задачи.

Опасности при тази работа

• Автокрановете могат да се преобърнат поради претоварване, неправилно разполагане на повдигания товар, грешки при управлението или при работата с оборудването или некачествено обслужване. Това води до опасност за живота на операторите;

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате