Препоръки за хигиена на ръцете в здравни заведения

GUIDELINE FOR HAND HYGIENE IN HEALTH-СARE SETTINGS. American Journal of Infection Control, 30, 2002, 8, S1-S46

Изготвени от John M. Boyce, MD и Didier Pittet, MD

Указанието за хигиена на ръцете в здравните заведения предоставя на здравните работници преглед на данните относно измиването и антисептиката на ръцете в здравните заведения.

В допълнение, то осигурява специфични препоръки за стимулиране на усъвършенствани практики на хигиена на ръцете, и намаляване предаването на патогенни микроорганизми на пациенти и персонал в здравните заведения.

Този доклад прави преглед на проучванията, публикувани след издаването на Указанието на CDC от 1985 г. (Garner JS, Favero MS. CDC Guideline for Handwashing and Hospital Environmental Control, 1985. Infect Control 1986;7:231-43) и Указанието от 1995 г. на Асоциацията на професионалистите по контрол върху инфекциите и епидемиология (Larson EL, APIC Guidelines Committee. APIC Guideline for Handwashing and Hand Antisepsis in Health-care Settings. Am J Infect Control 1995;23:251-69), и осигурява задълбочен преглед на практиките за хигиена на ръцете на здравните работници, нивата на спазване от страна на персонала на препоръчваните практики на измиване на ръцете, и фактори, въздействащи странично върху спазването на препоръките.

Прегледани са нови проучвания върху ефикасността in vivo на препаратите на база алкохол за дезинфекция на ръце чрез втриване, и ниската честота на дерматита, свързан с тяхната употреба.

Резюмирани са последни проучвания, доказващи стойността на мултидисциплинарни (обхващащи различни екипи) промоционални програми по хигиена на ръцете, и потенциалната роля на препаратите на база алкохол за дезинфекция на ръце чрез втриване за подобряване практиките на хигиена на ръцете.

Включени са също препоръки относно сродни въпроси (например употребата на хирургични антисептици за ръце, лосиони или кремове за ръце, и носенето на изкуствени нокти).

БЪРЗ ПРЕГЛЕД И ЛИНК ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

Вашият коментар