Управление на риска във фармацевтичното производство

Трудово–физиологични  и  психологични  стресогенни  фактори  във  фармацевтичното  производство:  състояние на  проблема,  насоки  за  оценка  и  управление  на  риска

Съдържание

Увод

І. Въведение в проблема
ІІ. Състояние на трудово-физиологичните и психологичните фактори при някои основни професии и дейности във фармацевтичното производство и оценка на тяхното въздействие върху работещите.
1. Характеристика на трудовата дейност и на условията на труд
2. Промени във функционалното състояние на оперативния персонал по време на работа
3. Оценка на здравното състояние на работещите

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.

Вашият коментар