Ръководство за разработване на система за управление на ЗБУТ в строителни фирми

Ръководство ЗУБЗР за строителни фирми

Настоящето ръководство не е за разработване и въвеждане на система за управление съгласно новия стандарт ISO 45001:2018 Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане или пък по стария стaндарт OHSAS 18001.

Това ръководство по-скоро е една добре систематизирана информация и насоки как да организираме своята работа, така че нещата да се случват дори да не се търси официална сертификация по стандарт.

От тази гледна точка ръководството носи полезна информация е себе си, като можем и да го ползваме като справочник - докъде сме стигнали и какво още можем да направим.

Разделът от Ръководството за „1-во ниво“ съдържа редица насоки за първоначално прилагане, основани на 10 въпроса, предвидени в помощ на фирми, които все още не са въвели система за управление на ЗБУТ.

Разделът за „2-ро ниво“ е предназначен за фирми, които вече са напреднали в прилагането на подобна политика за управление на ЗБУТ. За тях има поредица от информационни материали, които могат да им помогнат в търсенето на начини за работа с 12-те теми, обикновено срещани в други съществуващи справочни помагала.

Издател: FIEC (Европейската федерация на строителната индустрия) и EFBWW (Европейската федерация на работещите в строителството и дърводобива)
Обем на Ръководството: 32 страници

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и РАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

Вашият коментар