Изисквания към стълбища и парапети (БДС EN ISO 14122-3)

В нормативната база по здраве и безопасност са поставени общи изисквания, свързани с безопасно придвижване, изкачване и слизане, както и работа на височина.

За съжаление изискванията са наистина общи, като например се казва, че

пътните маршрути, в т.ч. стълбища, стъпала, неподвижно закрепени стълби ... се определят така, че да осигуряват сигурността на съоръженията и безопасността на пешеходци и работещи в близост до тези пътни маршрути.

Общите задължения на работодателя при работа на височина или работни места на височина, е да извърши обезопасяване.

Средствата за достъп трябва да осигуряват безопасно преминаване в едната или в другата посока между средство за достъп и платформи, площадки или мостове за преминаване без допълнителни рискове от падане от височина.

Сред тези изисквания се прокрадва идеята за обезопасяване с парапети, например на стълбите, които трябва да са осигурени при слизането и изкачването на работещи по наклони, по-големи от 20° (Чл. 215б. на Наредба 7/1999 г.)

В Наредба 2/2004 за минималните изисквания за ЗБУТ при строителни и монтажни работи срещаме няколко пъти изискване за поставяне на парапети:

 • за обезопасяване на отвори в строителни и конструктивни елементи (стени, етажни плочи, покриви и др.);
 • на площадките на скелето, до които излиза стълбата за изкачване и слизане
 • за обезопасяване на работната площадка за плочи и за външни стени и др.

За съжаление, обаче, по-конкретни изисквания като кога е задължително да се постави парапет, каква е минималната височина на парапета и какви са неговите задължителни елементи, в нормативната база няма да намерим.

Това, че няма конкретно изискване, не означава, че лошото решение не се наказва!

Новата рамка на здраве и безопасност при работа е свързана именно с този съществен елемент - поставя се общо изискване за осигуряване на безопасност като се оставя в ръцете на работодателя да прецени как точно да го направи.

Как тогава да бъдем сигурни, че сме обезопасили правилно работни места на височина или сме осигурили безопасни средства за достъп?

На помощ идват стандартите, които по своята същност не са задължителни, когато няма препратка към тях в нормативен документ. Използвайки информацията от тях, обаче, ние  можем да докажем, че сме предприели адекватни мерки за обезопасяне.

В случая на помощ ни идва стандартът БДС EN ISO 14122-3 Безопасност на машини. Стационарни средства за достъп до машините. Част 3: Стълбища, стълби със стъпала и парапети.

Неговите изисквания се прилагат при осъществяване на достъп до машини и до части от сгради, където са инсталирани машини, например, ако достъпът е свързан с извършване на ремонт.

Важното, което посочва още стандартът е, че когато няма национални изисквания, той може да се използва и при обезопасяване за работни места на височина.

Бележка: Национални изисквания има само за метални стълби за достъп - в Норми за проектиране на производствени сгради за промишлени предприятия. Там, обаче, са поставени изисквания към стъпалата - широчина на рамото, широчина (дълбочина) и височина на стъпалото.

Например, в приложение 2 на нормите в посочено, че широчината на рамото на метални стълби към машини и съоръжения трябва да е най-малко 0.6 м. Височината трябва да е от 0.19 до 0.245 м. и няма конкретни изисквания за широчината (дълбочината).

Още са изискванията в нормите можете да видите тук.

И така, да видим какви минимални изисквания поставя БДС EN ISO 14122-3 към елементите и размерите на стълбищата и парапетите.

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и РАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

2 мнения за “Изисквания към стълбища и парапети (БДС EN ISO 14122-3)”

 1. Здравейте!
  Поздравления за всеобхватността на темите и материалите в сайта!
  Натъкнах се за съжаление на явни неточности в извадката от БДС EN ISO 14122-3.
  Част от символите „≤“ и „≥“ са поставени погрешно в таблиците (видно е от текстовото/графичното съдържание). За съжаление, не за всички стойности има текстово описание или графично изображение за да се ориентираме за действителните изисквания.
  Моля, за Вашата намеса за отразяване на действителните изисквания.
  Искрено се надявам да откликнете своевременно!

Вашият коментар