Стандартизационен документ „Маски за населението. Ръководство за минимални изисквания, методи за изпитване и използване“

Българският институт по стандартизация въведе новия европейски документ CEN/CWA 17553:2020 „Маски за лице за населението. Ръководство за минимални изисквания, методи за изпитване и използване“ като български стандартизационен документ.

Европейското споразумение на работен форум CWA 17553:2020 има статут на български стандартизационен документ от 2020-07-15.

Любопитен факт е, че в оригинално заглавие на английски не се използва думата маска, а "покритие": "Community face coverings - Guide to minimum requirements, methods of testing and use"

Новият СД CEN/CWA 17553:2020 определя минималните изисквания за моделиране, производство и оценка на характеристиките на маските за лице за населението (предпазни маски), за еднократна или многократна употреба.

Важно е да се отбележи, че маските за лице не са включени в обхвата на разпоредбите за лични предпазни средства (ЛПС) и медицинските изделия.

Това е причината Европейската комисия да установи спешната необходимост от хармонизирано и съгласувано ниво на безопасност на маските за лице. На базата на тази необходимост е разработен ускорено този стандартизационен документ.

В следващите редове ще намерите неофициален превод на части от стандарта.

Статията е достъпна само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар