Практически указания – слънчезащита на работни места с монитор

Автор: Дипл. инж. по икономика Дитер Лоренц /  Ветенберг, декември 1997

Въведение

Без слънцето нямаше да съществуват голяма част от формите на живот на Земята. Целият живот на Земята е зависим от слънчевата светлина. Той не може да съществува без слънцето. Дори най-малките същества се нуждаят от слънчевата светлина.

Интензивността на светлината варира в зависимост от нейното ежедневно направление и от смяната на годишните времена. Въздействие оказват и метеорологичните условия. Освен интензивността се променя и цвета на светлината.

Тези параметри определят атмосферата, чувствителността, инстинкта, околната среда, настроението.

Слънчевата светлина ни активира. Ние сме заредени с енергия и сме по-мотивирани. При залез слънце сме по-спокойни и потънали в размисъл. По същия начин реагираме и на годишните времена. През лятото сме изпълнени с енергия, а през зимата не толкова активни вследствие на по-тежките климатични условия, които оказват влияние върху нашия ритъм на живот.

Различните нюанси оказват влияние върху нашата продуктивност. Интензивността на светлината влияе също и върху нашето чувство за сигурност. През деня избираме едни пътища, а през ноща други. Безопасността и вероятността от допускане на грешки по време на работа зависи също до известна степен от обкръжаващата ни светлина.

При планирането на сгради дневната светлина е от значение не само от психологическа гледна точка, а е и важен фактор за общия енергиен баланс на сградата. Чрез подходящ избор на прозорци се постига добра изолация и намаление на изкуственото осветление.

Доброто планиране е предпоставка за успех.

Отвори във фасадата се предвиждат не само за декорация, а и за да се постигне чрез умело отклоняване на светлината пространствена атмосфера.

Първите висши култури на Месопотамия, Египет и Гърция показват, изтънченият начин на приложение на светлината в архитектурата. За майсторите-строители на готиката, ренесанса и барока слънчевата светлина е била основен архитектурен елемент.

Днес разполагаме с почти неограничени финансови и конструктивни възможности за избор на размери и разположение на прозорците. Новата прозрачност предизвиква много проблеми по отношение на разположението и предпазването от светлина на работните места с монитор. С цел осигуряване на безопасни условия на труд всяка сграда с офиси задължително трябва да бъде снабдена с регулируеми щори.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Направете своя абонамент

Вашият коментар