Практически указания – слънчезащита на работни места с монитор

image_printПринтирай

Предговор

Наредбата за безопасност и опазване на здравето при работа с монитори (Наредба за работа с монитори се прилага в Германия от 20 декември 1996 г. Заедно със Закона за охрана на труда 2) директивите на ЕО, отнасящи се до сферата „Работни места“ се трансформираха в национален закон. Провежданите през последните месеци и години дискусии, за кои сфери се отнася закона и кога се прилага, бяха прекратени вследствие на тази трансформация. Стана ясно, че новооборудваните с монитори работни места, трябва да отговарят на изискванията, регламентирани в приложението към Наредбата за работа с монитори. За тази цел е задължително всички работни места с монитор да бъдат оборудвани с подходящи щори, които да намаляват интензивността на дневната светлина. За съществуващите рочботни места, в случай, че няма утежняващи недостатъци при оценка на работното място, срокът за привеждане в съответствие с новите изисквания е до 31 декември 1999.
Законодателят, както и всеки отговорен предприемач целят да осигурят безопасни условия на труд и опазване на здравето на служителите. Под здраве не трябва да се разбира само отсъствието на заболяване, но и липсата на оплаквания и добрият тонус на служителите.

Вследствие на неподходящо осветление и неблагоприятно съотношение на контраста на работното място с монитор могат да възникнат оплаквания, като понижение на работоспособността и влошаване здравето на служителите. Наредбата за работа с монитори определя предимно изискванията за подходящо осветление и намаление вредното въздействието на дневната светлина върху работните места с монитор. За конкретно оформление на работното място, работодателят е длъжен да вземе под внимание параграф 4 от Закона за охрана на труда във връзка със състоянието на техниката, трудовата медицина и хигиена, както и научно-техническите познания.

Елиминирането на оплакванията и доброто здраве на работното място ще осигурят качествен труд и високи производствени резултати, както и подобряване на производствената социална система. Следователно правилната подредба на работното място с монитор, в противовес на често изказваните по този повод мнения, обикновено не само не води до увеличение на разходите, но и поощрява професионалното развитие и мотивацията на служителите.

Ветенберг, декември 1997

Дипл. инж. по икономика Дитер Лоренц

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Направете своя абонамент