Ръководство относно информационни листове за безопасност и сценарии на експозиция

В ръководството ще намерите следната информация:

  • Кога трябва да бъде предоставен информационен лист за безопасност?
  • Какво трябва да направите, когато получите информационен лист за безопасност?
  • Разяснение относно значението на информацията във всеки раздел и какво е необходимо да направим.
  • Сценарий на експозиция:
    • Формат.
    • Какво трябва да направите, след като получите разширен информационен лист за безопасност?
    • Раздели и как информацията в тях влияе върху прилаганите мерки за безопасност.

Дата: юни 2018 г.
Език: български
Страници: 86


За да изтеглите ръководството използвайте линка:

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и РАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

Вашият коментар