Решения при ръчна работа в дървопреработването

Решения при ръчна работа в дървопреработването

Какви са проблемите?

В дървопреработването, ръчната работа причинява приблизително 30% от докладваните годишни травми при работа. Също както и разтягания и навяхвания (50% от нараняванията в дървопреработването), решаването на този въпрос може да се отрази и на разкъсванията (15%) и на фрактурите (10%). Има и много травми по ръцете и пръсти както и на гърба. Повечето травми възникват при стресови ситуации и напрежения за период от време, а не от едно отделно събитие.

Какви са причините?

Проблеми на ръчната работа често произлизат от лошото работно място или от работното оформление. Сред най общите примери за рискови дейности е работа свързана с: тежки или неудобни товари; трудност при хващане; крайно използване на сила; повторение; усуквания и други неудобни положения.

Каква е цената?

Разходите на компанията могат да произлизат от:

 • загуба на продукция; продукт с лошо качество; плащания за болест; претенции за травма от нещастен случай и високи застрахователни вноски; висок процент новопостъпил и напуснал персонал; и преквалификация.

Разходите на индивида са:

- болка; възможна постоянна нетрудоспособност; време извън работа; и загуба на доходи.

Какво има нужда да се направи:

 • Избягвайте опасната ръчна работа доколкото е възможно.
 • Оценете всички опасности при операциите изискващи ръчна работа които не могат да бъдат избегнати.
 • Намалете риска от травми доколкото е възможно.

Наредбите покриват “пренасяне или поддържане на товари чрез ръчна или сила на тялото”. Например, те покриват носене на дъски и плотове както и преместване на контейнери за бои или лакове.

Избягвайте ръчната работа. Задайте си следните въпроси:

 • Ръчната работа необходима ли е?
 • Може ли необходимият резултат да бъде постигнат по друг начин?
 • Могат ли операциите да се механизират или автоматизират?

Основните рискови фактори свързани с дейности изискващи ръчна работа са:

 • задача - усукване, навеждане, усилено бутане и дърпане и т.н.;
 • натоварване - крайно тежко, необичаен размер, непохватна форма, нестабилност, трудност за хващане;
 • работна среда - действия по принуда, лоша повърхност на пода, топли, студени или влажни условия;
 • индивидуални способности - здравни проблеми, влияние на защитната екипировка и облеклото.

Наредбите за ръчна работа не покриват физическото усилие изискано при работа която не включва пренасяне или поддържане на товари, като например действията при управлението на машини в дървопреработването или използването на ръчни инструменти например като, пистолет за пирони или спрей за боядисване.

Въпреки това, ако работника не може да управлява лесно, или това изисква крайна усилия, могат да се появят травми. Тези рискове трябва да се разгледат при оценката на риска.

В решението дали в дейността присъства риск, разгледайте следното:

 • Изисква ли се крайна сила?
 • Има ли някакви жалби от работниците за болки и страдания? Допитайте се до комитетите по безопасност и проверете във вашите документи за отсъствие по болест.
 • Има ли доказателства за импровизирани промени в управлението или екипировката?
 • Работата изисква ли неудобни положения като например, навеждане или разтягане?
 • Има ли достатъчно пространство за движение?
 • Има ли съобщения за инциденти или травми свързани с ръчна работа?
 • Попитайте служителите кои задачи са най-тежки.

Решения при ръчна работа

За да видите съдържанието на страницата, трябва да имате активен абонамент с ниво 2 на достъп.

Влезте в системата или

Направете своя абонамент

Вашият коментар