Ръководство за ръчна работа с тежести

RRTРъководството е издадено от Министерство на здравеопазването и Националния център по хигиена, медицинска екология и хранене (сега Национален център по опазване на общественото здраве и анализи)

Автори:  Н. Драганова, Л. Минчева, В. Станчев

2002 г.  / 157 страници

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.

Вашият коментар