Ръководство с добри практики – здравеопазване

guide_zdraveopazvane

Рискове за здравословните и безопасни условия на труд в сектора на здравеопазването
Ръководство за превенция и добри практики

Настоящата публикация се подпомага от Програмата на Европейския съюз за трудова заетост и социална солидарност – PROGRESS (2007–2013 г.).

Люксембург: Служба за публикации на Европейския съюз, 2013 г.
ISBN 978-92-79-26822-9

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.

Вашият коментар