Незадължително ръководство за добри практики при прилагане на Директива 2013/35/ЕС за електромагнитните полета – ръководство за малки и средни предприятия (МСП)

non-binding-guide-electromagnetic_mspНастоящото ръководство е насочено основно към малките и средните предприятия. Въпреки това то може да бъде полезно и за работниците,
представителите на работници и регулаторните органи в държавите членки.То ще ви помогне да направите първоначална оценка на рисковете от ЕМП на вашето работно място. Въз основа на резултата от тази оценка вие ще можете да вземете решение дали е необходимо да предприемете допълнителни действия по силата на Директивата за ЕМП.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.

Вашият коментар