Ръководство за предотвратяване на риска при малки риболовни кораби

Европейско ръководство за предотвратяване на риска при малки риболовни кораби

Европейско ръководство за предотвратяване на риска при малки риболовни кораби
Люксембург: Служба за публикации на Европейския съюз, 2016 г.
ISBN 978-92-79-45119-5 (PDF)180 странициРъководството е добре илюстрирано.

СЪДЪРЖАНИЕ

МОДУЛ I • КОРАБ.

1. Задължения на собственика.
2. Какво показва статистиката?
3. Насърчаване на култура на безопасност
4. Оценка на риска.
5. Как да гарантирате пригодността на вашия кораб?
6. Справяне с извънредни ситуации.
7. Стабилността, скритата опасност!
8. Общи работни зони.
9. Вахтена служба.
10. Помещение за настаняване/камбуз.
11. Машинно отделение/помещение.
12. Качване и слизане от кораба.
13. Планиране на риболовния рейс.
14. Заплетено риболовни уреди и поправка на уреди
15. Работа по поддръжка.
16. Операции на брега.
17. Операции по разтоварване.
18. Работа сам на кораба.

МОДУЛ II • ЕКИПАЖ

1.Всички носят отговорност за безопасността
2. Обучение
3. Опасения и умения
3.1. Млади хора
3.2. Въпроси, свързани с езика и културата
4. Лични предпазни средства
5. Лични предпазни средства за плаване
6. Шум
7. Защита от слънцето и дехидратация
8. Студени условия
9. Здравето е важно
10. Стрес и умора
11. Смущения на мускулно-скелетната система
12. Подхлъзване, спъване, падане
13. Обработка на улова
14. Преработка на улова
15. Химични и биологични опасности
16. Медицински прегледи
17. Уведомяване за наранявания и заболявания

МОДУЛ III • РИБОЛОВНИ ОПЕРАЦИИ

1.Риболов с трал
2. Риболов с винтери
3. Риболов с мрежи/парагади/клатушки
4. Драгиране и бим тралене
5. Мрежа гъргър

МОДУЛ IV • РЕАЛНИ СЛУЧАИ

1.Познаването на работата може да ви направи прекалено самоуверени | Засядане
2. Резервни части | Преобръщане на кораб с драга
3. Човек зад борд | Удавяне
4. Улов за по-голяма печалба | Преобръщане
5. Твърде малко сън | Засядане
6. Уловен в примка на въжето (риболов с винтери) | Нараняване на крака
7. Двигателят, сърцето на вашия кораб | Наводняване, преобръщане и смърт
8. Удар от люлееща се торба | Нараняване на главата
9. Повлечен в барабана за мрежата| Нараняване на ръката
10. Не забравяйте горивото | Засядане
11. Протягане твърде напред при изпразване на драгата! | Падане зад борда
12. Проверка на стабилността | Наводняване, преобръщане и смърт
13. Електрическата система | Пожар в машинното отделение
14. Сам на риболов? — Внимавайте

МОДУЛ V • ОЦЕНКА НА РИСКА

МОДУЛ VI • ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

1.Лични предпазни средства за плаване сега?
2. Стабилност
3. Първа помощ
4. Работно оборудване
5. Тренировки за действие в извънредни ситуации

ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ДИРЕКТИВИ НА ЕС ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (EU OSH)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ФАО/МОТ/ММО.

<h2 style="text-align: center;">Бърз преглед на ръководството и линк за изтегляне</h2>

[/s2If]

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и РАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

Вашият коментар