Ръководство: Контрол на метален скрап и реагиране при откриване на радиоактивен скрап

image_printПринтирай

Ръководство на регулаторния орган Контрол на метален скрап и реагиране при откриване на радиоактивен скрап

Съдържание

Раздел 1: Цел и обхват на ръководството

Раздел 2: Разпределение на отговорностите и функции на компетентните държавни органи, лицензиантите и ръководителите на обекти, работещи с метален скрап

Раздел 3: Указания за предотвратяване на инциденти с радиоактивен скрап

Раздел 4: Указания за откриване на радиоактивни източници и материали в метален скрап

Раздел 5: Указания за реагиране при възникване на инциденти с радиоактивен скрап

Раздел 6: Допълнителни указания към персонала в обекти, работещи с метален скрап, ред за действие и мерки за радиационна защита при инциденти с радиоактивен скрап

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ РЪКОВОДСТВОТО:

Приложение № 1
Обобщен анализ на проблемите, свързани с радиоактивен скрап

Приложение № 2
Форма-образец на протокол (сертификат) за извършен радиационен контрол на метален скрап (Бланка № 1)

Приложение № 3
Форма-образец на доклад за уведомяване при инцидент с радиоактивен скрап (Бланка № 2)

Приложение № 4
Външен вид (снимки) на различни видове контейнери за радиоактивни източници

Приложение № 5
Стандартен вид (снимки) на знаци за радиационна опасност, с които се маркират радиоактивните източници и техните опаковки и защитни контейнери при превоз, съхранение и използване

Приложение № 6
Обща информация със снимков материал за често използвани преносими и стационарни прибори за радиационни измервания

Приложение № 7
Използвани съкращения

Приложение № 8
Използвани литературни източници

За да видите съдържанието на страницата, трябва да имате активен абонамент с ниво 2 на достъп.

Влезте в системата или

Направете своя абонамент