Ръководство за правилно документиране на инструктажите

В тази статия ще научите какви са нормативните изисквания за документиране на инструктажите, какви са най-чести допусканите грешки и някои добри практики при документиране на инструктажи.

Нормативни изисквания за документиране на инструктажите

Изискванията за документиране на инструктажите са посочени в Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. , като в Приложение 1 на наредбата има образци на три вида книги за инструктаж по безопасност и здраве при работа:

 • книга за начален инструктаж
 • книга за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж
 • книга за ежедневен инструктаж

Най-общо в наредбата е посочено кой инструктаж къде се документира, което е видно и от наименованията на книгите, а именно:

 • Инструктажите, проведени по реда на наредбата, се документират в Книги за инструктажи съгласно приложение № 1.
 • Инструктажите на лицата по ал. 1, т. 6 се провеждат и документират по ред, установен от работодателя - това са посетителите в производствени звена, за които работодателят определя дали ще се ползва някой от наличните образци или ще има друг формат за документиране.

В тази статия ще се спрем на правилните записи в книгите за инструктаж - образци.

СЪДЪРЖАНИЕ

Общи правила за правилно документиране

 • Правило № 1: Пореден номер на инструктажа
 • Правило № 2: Пишат се трите имена на инструктирания
 • Правило № 3: Пълно изписване на звеното и длъжността
 • Правило № 4: В антетката не се пише
 • Правило № 5: Без знак за повторение —||—
 • Правило № 6: За всеки инструктиран – отделен подпис на инструктиращия
 • Правило № 7: Без празни редове
 • Правило № 8 Задължително подпис на инструктирания
 • Правило № 9 Задължително подпис на инструктиращия

Специфични правила при документиране на начален инструктаж

 • Правило № 1 Номер на служебна бележка
 • Правило № 2 Дата на провеждане на инструктажа

Специфични правила при документиране на инструктаж на работното място

 • Правило № 1 Продължителност на инструктажа
 • Правило № 2 Подпис на ръководителя, разрешил самостоятелна работа
 • Правило № 3 В колоната „вид на инструктажа“ се записва „инструктаж на работното място“.

Специфични правила при документиране на ежедневен инструктаж

 • Правило № 1 Кратко съдържание на инструктажа
 • Правило № 2 Работен номер

Специфични правила при документиране на периодичен инструктаж

 • Правило № 1 Конкретна дата на провеждане
 • Правило № 2 Без подпис в последната колона
 • Правило № 3 Спазване на периодичността
 • Правило № 4 В колоната „вид на инструктажа“ се записва „периодичен“.

Специфични правила при документиране на извънреден инструктаж

 • Правило № 1 Конкретна дата на инструктажа
 • Правило № 2 В колоната „вид на инструктажа“ се записва „извънреден“.
 • Правило № 3 Програма на извънредния инструктаж

Въпроси и отговори по документиране на инструктажите

2 мнения за “Ръководство за правилно документиране на инструктажите”

 1. Здравейте, имам въпрос относно извънредния инструктаж на новопостъпил служител. Може ли да съвпада в началния инструктаж или ако не, то кога трябва да се направи. Също така,на колко време трябва да се прави извънреден инструктаж. Благодаря!

 2. Здравейте,
  Би могло началния инструктаж да се проведе в един и същ ден с извънреден инструктаж. Например, ако има трудова злополука и заповед, с която се изисква да се проведе извънреден инструктаж на всички работещи, то след началния инструктаж, на новопостъпилия може да се проведе и извънреден инструктаж.
  Може в конкретната заповед за провеждане на извънредния инструктаж да се посочи, че новопостъпили се запознават с информацията (темата) на този инструктаж при началния или по време на инструктажа на работното място и тогава няма да е необходимо да го документирате отделно.

  Извънредният инструктаж се прави при настъпване на определени обстоятелства, описани в чл. 16 на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. , т.е. той няма периодичност. Може да се наложи в два последователни дни, а може и цяла година да не се наложи да се прави.

  Ако желаете да уточним конкретната ситуация, не се колебайте да се свържете с мен на тел. 0889 319 568

Вашият коментар