Ръководство за разследване и анализ на трудови злополуки

Бележка: Настоящето ръководство разглежда в дълбочина разследването и анализ на трудови злополуки не от гледна точка на организация на разследването в съответствие с нормативните изисквания, а в търсене на коренната причина и предприемането на адекватни мерки за недопускане на злополуки от подобен тип. То дава примери за добра практика в търсенето на причините.

Помагалото е предназначено за длъжностните лица от ИА “ГИТ“, НОИ и други компетентни контролни органи, участващи в комисиите за разследване на злополуки, станали по време на работа, както и при всяка работа извършвана в интерес на предприятието и причинила неработоспособност или смърт.

Помагалото е подходящо за работодателите, за синдикатите и техните представители в КУТ при провеждане на вътрешни разследвания на злополуките или инцидентите, станали в предприятието.


Какво да се направи

Когато се получи сигнал /деклариране, уведомяване/ за злополука НОИ и ИА"ГИТ" трябва да организират съвместно посещение на мястото на злополуката, колкото е възможно по-скоро. Това е задължително при злополуки, които са довели до смърт, вероятна инвалидност или са пострадали повече от трима души. Бързата реакция улеснява разследването на фактите, причините и обстоятелствата довели до злополуката.

В този момент непосредствените последици от злополуката се запомнят най-добре и имат най-въздействащ ефект, което спомага мотивацията за изпълнение на предписаните превантивни мерки да е най-силна. Своевременно проведеното разследване е база за добър и задълбочен анализ. Важно е също да има откритост и обективност относно различните становища, обяснения и отношения.

Ако анализът е повърхностен, то тогава има риск от изпускане на действителните причини. С други думи един анализ никога не трябва да стигне до заключението, че човешката грешка е единствената причина. Ако и когато се появи човешка грешка, анализирайте защо това се е случило и използвайте тази информация, за да установите какви мерки са необходими, за да се предотврати друга такава грешка.

Когато се разследват и анализират трудови злополуки и се работи по предотвратяването им, винаги трябва да се помнят няколко неща:

1. Важно е да се събират колкото е възможно повече факти и информация, без да се определя вината или отговорността.
2. Поставяйте въпроси - стъпка по стъпка - относно причината за злополуката дотогава, докато причините и последствията от злополуката излязат на светло.
3. Планирайте мерки, които ще предотвратят появяването на същата злополука и вземете решение кога да ги приложите.

Стъпка 1 - Разследване на фактите, причините и обстоятелствата

Установете какво се е случило и какви обстоятелства са оказали влияние върху събитието - започнете веднага след злополуката. Задайте въпроси на колкото е възможно повече хора и говорете с всеки, който е видял какво се е случило или знае нещо за обстоятелствата, довели до злополуката. С други думи, съберете всички факти, отнасящи се до злополуката, т.е. мнения, обяснения, възражения и наблюдения. Ако е възможно, направете снимки или нарисувайте скица, приложете копия на документи, чертежи.

Стъпка 2 – Анализ на злополуката

Анализът представлява подробно разследване на фактите. Анализирането означава търсене на отговор за това защо фактите са такива, каквито са. С други думи, цялата информация трябва да бъде описана с възможно най-много подробности преди да започне разследването. Анализът също трябва да се осъществява систематично, стъпка по стъпка, за да бъде сигурн, че причините и последствията от злополуката ще излязат на светло. Действителният анализ може да бъде направен другаде и по-късно и заедно например с комитета по условия на труд или с органа организацията по безопасност и здраве.

Стъпка 3 - Набележете превантивни мерки

След изготвяне на анализа, индивидуалните стъпки от анализа помагат за намиране на решения, които да спомогнат за предотвратяване на повтарянето на злополуката. Тези решения трябва да бъдат преценени по отделно и разбира се трябва незабавно да се приложат най-неотложните от тях. Други мерки може да бъде изискано да се изпълнят в по-дълъг период от време.


Кой, къде и кога

След всяка злополука трябва да бъде събрана информация за пострадалия и за предприятието осигурител.
Ако злополуката е декларирана в НОИ с "Декларация за трудова злополука" по образец, то тази информация е вече известна на контролните органи, разследващи злополуката и тя трябва само да се провери.

Това са:

За да видите съдържанието на страницата, трябва да имате активен абонамент с ниво 2 на достъп.

Влезте в системата или

Направете своя абонамент

Вашият коментар