Ръководство за насърчаване на психичното здраве на работното място

Заглавие на документа: Насърчаване на психичното здраве на работното място. Ръководство за прилагане на комплексен подход.
Издател: Служба за публикации на Европейския съюз, 2017 г.
Обем: 80 страници


Представяне

Когато говорим за психично здраве, много често първата ни асоциация е с психичните заболявания и съответно тяхната липса. Психичното здраве, обаче, е нещо повече.

Психичното здраве е състояние на благополучие, което се характеризира с положителни емоции, с наличие на пълноценни взаимоотношения, както и със способност за справяне с живота.

Психичното здраве влияе върху начина на мислене, общуване, усвояване на знания и израстване на индивида. Усещането за благополучие засилва устойчивостта и самочувствието. Това са съставките на едно успешно участие в живота на общността, на обществото, в професионалния живот и във взаимоотношенията.

„Психичното здраве може да се разбира като състояние на благополучие, в което индивидът реализира собствените си способности, може да се справя с нормалния стрес на живота4, да работи продуктивно и плодотворно и е в състояние да допринася за общността.“

Определение на Световната здравна организация, 2001 г.

Проблемите с психичното здраве, за разлика от психичните заболявания, са относително разпространени и често се проявяват в периоди на силен стрес или след травмиращи събития. Например симптоми на скръб по загуба на близък човек, продължаващи по-малко от два месеца, не се смятат за психически разстройства. Въпреки това скръбта по близък човек може да има омаломощаващ ефект, ако през този период индивидът не получава подкрепа.

Констатирано е, че в ЕС-27 15 % от населението са потърсили помощ за психичен или емоционален проблем, докато 72 % са приемали антидепресанти в един или друг момент от живота си.

Психично здраве на работното място

Проблемите с психичното здраве на работното място засягат работещия, фирмата и обществото като цяло и могат да окажат въздействие върху здравето и благополучието, поведението, ефективността на организацията и социалното благополучие. На фигурата по-долу са показани някои от тези въздействия.

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и РАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

Вашият коментар