Ръководство за оценка на риска от подхлъзване и падане от височина

В това ръководство ще намерите:

1. Основна информация за проблема “подхлъзване и падане от височина”
2. Въпросник за идентифициране на риска
3. Оценка на риска
4. Определяне на мерките
5. Приложение: Списък на стандартите, упоменати в текста, и други стандарти за справка

Ръководството е част от 10 брошури за оценка на риска в малки и средни предприятия, от които само две са преведени на български.

Останалите са:

№1. Шум - изтегли на английски
№2. Опасности, свързани с машини, оборудване и материали - изтегли на английски
№3. Химични опасности - изтегли на английски
№5. Нервно-психично натоварване - на български
№6. Ръчна работа с тежести - изтегли на английски
№7. Опасности, свързани с експлозии - изтегли на английски
№8. Опасности свързани с вибрации - изтегли на английски
№9. Опасности, свързани с електрически ток - изтегли на английски
№10. Оценка на риска - основно ръководство - изтегли на английски

Бърз преглед  и линк за изтегляне

Вашият коментар