Ръководство за оценка на сърдечно-съдовия риск на работното място

Ръководството е предназначено за ръководители и специалисти с функции по превенция на здравето на работещите – мениджъри, специалисти по здраве и безопасност в  предприятията, лекари от доболничната помощ и службите по трудова медицина, както и за представители на работещите в комитетите и групите по условия на труд, работодателски и синдикални организации и други – при разработване на програми за превенция на сърдечно-съдовия риск и планиране на здравното наблюдение на работещите.
Ръководството се издава с финансовата подкрепа на Фонд „Условия на труд“.

АВТОРИ:
Д-р Лилия Владимирова - Специалист вътрешни болест и кардиология
Доц. Кирил Карамфилов, дм - Специалист вътрешни болести, кардиология и ангиология
Д-р Петя Георева, дм - Специалист нервни болести, професионални болести и трудова медицина
Лазар Ковачки - Управител на „Трудова медицина“ ООД

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ 4
1. Значимост на проблема „сърдечно-съдови заболявания“
2. Рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания
3. Протективен ефект на рискови фактори, имащи отношение към сърдечно-съдовия риск
4. Оценка на сърдечно-съдовия риск. Score 13
5. Оценката на сърдечно-съдовия риск в трудовомедицинската практика
6. Програма за превенция на сърдечно-съдовите заболявания при работа
7. Добра практика за превенция на сърдечно-съдови заболявания

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1 Списък на работещите за оценка на ССР
Приложение № 2 Списък на работещите с констатирани ССЗ
Приложение № 3 Чек-лист „Фактори на работната среда
Приложение № 4 Тест за самооценка на риска от инфаркт на миокарда
Приложение № 5 Въпросник за профилактичния преглед
Приложение № 6 Обхват на изследванията на работещите с указания за пробовземане
Приложение № 7 Карта за профилактичен преглед
Приложение № 8 Карта за оценка на ССР
Приложение № 9 Хранителен режим при високи стойности на LDLхолестерол
Приложение № 10 Примерна диета при диабет
Приложение № 11 Дванадесет препоръки за здравословно хранене
Приложение № 12 Уведомление до ОПЛ
Приложение № 13 Писмо до работещия за мониторинг на рискови фактори
Приложение № 14 Карта за контрол на артериално налягане
Приложение № 15 Карта за профилактичен преглед от кардиолог
ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
ИЗТОЧНИЦИ

Пълната статия е достъпна само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА. Абонирай се и получи достъп.

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

НАЙ-ЧЕСТО ПОРЪЧВАН АБОНАМЕНТ:

Пълен достъп до всички ресурси за 12 месеца

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

СТАНИ АБОНАТ

или

ВИЖ И ДРУГИТЕ НИ АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ

2 мнения за “Ръководство за оценка на сърдечно-съдовия риск на работното място”

    • Прави сте, в ръководството е допусната техническа грешка – ръстът трябва да е на квадрат, но пък резултатът е верен. Т.е. формулата за изчисляване на индекса на телесно тегло е теглото в килограми/ръст в квадратни метри.

Вашият коментар