Незадължително ръководство за добри практики при прилагане на Директива 2013/35/ЕС за електромагнитните полета

non-binding-guide-electromagneticНезадължително ръководство за добри практики при прилагане на Директива 2013/35/ЕС на ЕП и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета)

Ръководство е в два тома:

Том 1 е практическото ръководство, в което са дадени съвети за извършване на оценка на риска.

По време на оценката на риска понякога може да се налага работодателите да сравнят данните за полетата, съществуващи на работното място, със стойностите за предприемане на действие и граничните стойности на експозиция, определени в Директивата за ЕМП. Когато полетата на работното място са твърде ниски, такива сравнения обикновено не са необходими и в ръководството работодателите се съветват да разчитат вместо това на обща информация като например таблицит, включени в ръководството.

Когато е необходимо да се правят сравнения със стойностите за предприемане на действие или гранични стойности на експозиция, на работодателите се препоръчва да използват достъпна информация от производителите или от бази данни и по възможност да избягват да извършват собствени оценки.

 

В том 2 са разгледани дванадесет случая, които показват на работодателите как да подходят към оценките и да илюстрират някои от превантивните и защитните мерки, които могат да бъдат избрани и приложени. Разгледаните случаи са представени в контекста на работни места с общ характер, но са извлечени от реални работни ситуации. В много от оценените ситуации, разгледани в случаите, са съществували
силни полета.

В някои от случаите рискът е засягал само работниците, изложени на специфичен риск, които могат да бъдат изключени от зоната на силното поле. В други случаи са съществували потенциални рискове за всички работници, но не е било необходимо да присъстват в зоната, когато е генерирано силното поле.

За да видите пълното съдържание на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.

Вашият коментар