Ръководство за добра практика – шум

Незадължително ръководство за добра практика при прилагането на Директива 2003/10/ЕО „Шум на работното място“ - 176 страници

Директивата е въведена в България с Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ
Главни различия между Директива 2003/10/ЕО и по-ранната Директива 86/188/ЕИО
Как да четем ръководството?
Защо трябва да се намали експозицията на шум?
Как да намерим информация в ръководството?

ГЛАВА 1: Принципи на акустиката
ГЛАВА 2: Процедура за оценка на риска
ГЛАВА 3: Оформление на работното място
ГЛАВА 4: Как да се намали експозицията на шум?
ГЛАВА 5: Лични предпазни средства (ЛПС): характеристики и избор на лични предпазители за слуха (ЛПЗС)
ГЛАВА 6: Закупуване на тихо работно оборудване
ГЛАВА 7: Увреждане на слуха и медицински надзор
ГЛАВА 8: Музикални и развлекателните отрасли
ГЛАВА 9: Обзорен преглед на регламента на ЕС по шума

Приложения I. Тълковен речник, Списък на ключовите думи и Списък на съкращенията

Приложения II. Законодателство, Стандарти и източници на допълнителна информация за шума
• Директиви на ЕС
• Директиви за здравето и безопасността при работа
• Директиви за единния пазар
• Избрани стандарти
• Стандарти на ЕС
• Международни стандарти
• Национални регламенти на държавите-членки, транспониращи директива 2003/10/ЕО (до 31 декември 2007)
• Библиография
• Интернет страници

Бърз преглед на ръководството и линк за изтегляне...

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и РАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Вижте повече

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

Вашият коментар