Ръководство за оценка на риска от нервно-психично натоварване

В това ръководство на International Social Security Association (ISSA) ще намерите основна информация, свързана с психичното натоварване, включително видовете последствия и указания за оценка на риска и предприемане на мерки.

Втората част на ръководството ще ви преведе през процеса на идентифициране на нервно-психитното натоварване в предприятието в два варианта:

  • предприятия с максимум 10 човека персонал
  • предприятия с персонал над 10 човека.

Третата част на ръководството представя в разбираем вид възможни мерки за намаляване на психичното натоварване.

Като приложения ще намерите четири въпросника, свързани с факторите стрес, психична умора, монотония и психично пресищане и добри указания за планирането и провеждането на анонимна анкета с работещите.

Ръководството е част от 10 брошури за оценка на риска в малки и средни предприятия, от които само две са преведени на български.

Останалите са:

№1. Шум - изтегли на английски
№2. Опасности, свързани с машини, оборудване и материали - изтегли на английски
№3. Химични опасности - изтегли на английски
№4. Подхлъзване и падане от височина - на български
№5. Нервно-психично натоварване
№6. Ръчна работа с тежести - изтегли на английски
№7. Опасности, свързани с експлозии - изтегли на английски
№8. Опасности свързани с вибрации - изтегли на английски
№9. Опасности, свързани с електрически ток - изтегли на английски
№10. Оценка на риска - основно ръководство - изтегли на английски

Бърз преглед  и линк за изтегляне

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар