Добри практики – обработване и използване на кристален силициев диоксид и съдържащите го продукти

sio2Този наръчник представлява кратко изложение на информация, събрана от
различни източници, включително съществуващи документи, предоставящи
информация за проблема с респирабилния кристален силициев диоксид, правна
документация и експертни становища на хора, трудово ангажирани в този
бранш.

 

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.

Вашият коментар