Най-добри практики за намаляване на трудовите злополуки в мебелната промишленост

СЪДЪРЖАНИЕ

  • Трудови злополуки в мебелната промишленост на ЕС
  • Segur-mad: испанската най-добра практика за безопасност при работа с машини
  • Британските най-добри практики за безопасност на работното място
  • Най- добри практики на фирмено ниво: случая с Фурние груп
  • Предпазване от трудови злополуки в белгийската промишленост
  • Лицензи за машинни оператори за мебелната промишленост
  • „Изчеткващата сигурност” в шведската мебелна промишленост
  • Ролята на лабораториите в идентифицирането и предотвратяването на рисковете, възникващи при използването на циркуляри и фрези
  • Внимавай какво правиш

БЪРЗ ПРЕГЛЕД И ЛИНК ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ


Вашият коментар