Метод на ключовите индикатори (KIM) за оценка на риска при ръчна работа с тежести

Методът на ключовите индикатори (KIM) се основава на ергономичния принцип за комплексен анализ и оценка на ръчната работа с тежести (РРТ). Това е сравнителен метод, който се прилага за оценка на редовна ръчна работа с тежести.

Методът включва оценка на риска по 6 характеристики на 4-те основни показатели, характеризиращи ръчната работа с тежести: работна задача/прилагано физическо усилие, параметри на тежестта, условия на работа, индивидуални характеристики.

Оценката на риска се извършва на базата на сравнителни таблици с разработени бални оценки (брой точки) за следните характеристики: повторяемост и времетраене на ръчната работа с тежести, тегло на товара, работна поза и разстояние от тялото, разстояние на достигане, условия на работа.

ПРИМЕРИ:

KIM

KIM-2ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

Вашият коментар