Контрол на изпаренията при обработка на пластмаси

Този документ е преведен и адаптиран с разрешение от оригинала на Health and Safety Executive, Великобритания, който може да бъде открит на Интернет адрес  https://www.hse.gov.uk/pubns/ppis13.pdf
Моля цитирайте оригиналния документ, когато цитирате този превод. Въпреки, че са направени всички усилия за адаптиране на оригиналния документ към текущото състояние в България, моля, проверете текущото национално законодателство, стандарти и норми. Авторите на оригиналната публикация и на този превод не носят отговорност за щети и други искове и изисквания, породени от използване на тук съдържащата се информация.

Увод

Този информационен лист е изготвен от Health and Safety Executive, Великобритания, в сътрудничество с Комитета по здраве и безопасност с участието на предприятията, обработващи пластмаси. В този комитет участват Health and Safety Executive, работодатели и представители на работещите в производството на пластмаси.

Този лист дава съвети за контрол на отделящите се изпарения по време на формоване, екструдиране и подобни процеси при обработка на пластмаси. Той акцентира върху необходимостта от намаляване на отделящите се изпарения чрез поддържане на препоръчаните параметри на обработка, такива като температура и време на престой.

Важно е да се помни, че неподходящите температури на топене или време на престой могат да настъпят в резултат на недоценяване на истинската специфика на обработвания материал, което може да доведе до неочаквани проблеми с отделените изпарения. Това може да се породи, когато се използва нов материал, неподходяща замяна, неоткрити промени в качеството, онечиствания и др.

Този документ не третира формоването на полиуретан, включващо реакция на изоцианати, нито контрола на експозиция на стирен по време на ламиниране.

Опасности за здравето

Пластмасите обикновено се обработват под формата на пелети, гранули или прах, включвайки различни добавки – пълнители, пигменти, импрегнатори против запалване, стабилизатори и др., в зависимост от изискванията. Точният състав на изпаренията, отделяни при загряване на материала за по-нататъшна обработка, съответно ще бъде различен, но всички отделящи се изпарения при производство на пластмаси могат да причинят сериозно дразнене на очите, носа и белите дробове. В някои случаи ефектите могат да бъдат трайни и необратими.

Проучване на случай

В сушилня е поставено известно количество ацетал преди да бъде инжекционно формовано. Топлинните контролни датчици на сушилнята не са проверявани и термостатът блокира на “включен”.

Материалът се прегрява и започва да се разлага. Когато операторът отваря вратата на сушилнята, изпаренията са в пряк контакт с лицето му. Той бива хоспитализиран, след като започва да кашля кръв. На бившия бегач, преодолявал разстоянието на маратон за по-малко от 3 часа е поставена диагноза “астма” и не е в състояние да пробяга 50 метра.

Таблица 1 дава примери за общо използвани пластмаси и някои съставки, открити в пробите от дима по време на преработка на пластмаси, при загряване над препоръчаната максимална температура на процеса.

Таблица 1

ПластмасаПримери за открити съставки
ПВХХлороводород
ABS, импрегниран против запалимостСтирен, фенол, бутадиен
ПолипропиленФормалдехид, акролеин, ацетон
АцеталиФормалдехид
Полиетилен (ниска плътност)Бутан, други алкани, алкени
ПолистиренСтирен, алдехиди

Контрол на експозицията

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и РАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Вижте повече

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

Вашият коментар