Инструкции за безопасност и добри практики за съоръжения за съхранение на нефт и нефтени продукти

Нефтените терминали по смисъла на принципите и препоръките, изложени в настоящите инструкции за безопасност и добри практики, са съоръжения за съхранение на нефт и нефтени продукти, включително товарене, разтоварване и прехвърляне, които функционират или самостоятелно или в рамките на по-мащабни промишлени дейности, напр. нефтени рафинерии.

Нефтените продукти включват, но не единствено, бензин, дизелово гориво реактивни горива, мазут и котелно гориво, нафта и запалими течности. Насоките и добрите практики, описани тук, са получени от оперативен опит.

Това включва извличане на поуки и детайли за последните големи аварии, както и мерките за отстраняване и превенция, предназначени да предотвратят тяхното повторение.

Инструкциите са предназначени за приложение при наземни нефтени терминали. Въпреки това, независимо че офшорните терминали не са в обхвата на Конвенцията за промишлените аварии, подходът във връзка с безопасността и опазването на околната среда не трябва да се различава.

Одобрено от:
Секретариат към Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации
Конвенция за трансграничните въздействия на промишлените аварии

© 2015 Икономическа комисия за Европа на Организацията на обединените нации

Бърз преглед и линк за изтегляне

Вашият коментар