Инструкции за безопасност и добри практики за съоръжения за съхранение на нефт и нефтени продукти

Инструкции за безопасност и добри практики за съоръжения за съхранение на нефт и нефтени продукти

Нефтените терминали по смисъла на принципите и препоръките, изложени в настоящите инструкции за безопасност и добри практики, са съоръжения за съхранение на нефт и нефтени продукти, включително товарене, разтоварване и прехвърляне, които функционират или самостоятелно или в рамките на по-мащабни промишлени дейности, напр. нефтени рафинерии.

Нефтените продукти включват, но не единствено, бензин, дизелово гориво реактивни горива, мазут и котелно гориво, нафта и запалими течности. Насоките и добрите практики, описани тук, са получени от оперативен опит. Това включва извличане на поуки и детайли за последните големи аварии, както и мерките за отстраняване и превенция предназначени да предотвратят тяхното повторение.

Инструкциите са предназначени за приложение при наземни нефтени терминали. Въпреки това, независимо че офшорните терминали не са в обхвата на Конвенцията за промишлените аварии, подходът във връзка с безопасността и опазването на околната среда не трябва да се различава.

Одобрено от:
Секретариат към Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации
Конвенция за трансграничните въздействия на промишлените аварии

© 2015 Икономическа комисия за Европа на Организацията на обединените нации

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и РАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

Вашият коментар