Ръководство за добра практика – изкуствени оптични лъчения

image_printПринтирай
Ръководство оптични лъчения Препоръчително ръководство за добра практика при прилагане на Директива 2006/25/ЕО (Изкуствени оптични лъчения).

(Директивата е въведена в България с Наредба № 5 от 11.06.2010 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на изкуствени оптични лъчения)

Люксембург: Служба за публикации на Европейския съюз, 2011 г.
ISBN 978-92-79-19803-8

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.