Ръководство за добра практика – изкуствени оптични лъчения

Ръководство оптични лъчения

Препоръчително ръководство за добра практика при прилагане на Директива 2006/25/ЕО (Изкуствени оптични лъчения).

(Директивата е въведена в България с Наредба № 5 от 11.06.2010 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на изкуствени оптични лъчения)

Изкуствените оптични лъчения обхващат много широк диапазон от източници, на които служителите могат да бъдат изложени на работното си място и другаде.

Тези източници включват зонално и работно осветление, индикаторни устройства, много дисплеи и други сходни източници, които имат важно значение за благосъстоянието на работещите.

Редица източници на изкуствени оптични лъчения се използват като ресурс за производствени процеси, за проучвания и комуникации.

Оптичните лъчения могат да бъдат и случайни, като например случаите, в които даден материал е горещ и излъчва енергия на оптични лъчения.

Директива 2006/25/ЕО (наречена „Директивата“) обхваща всички източници на изкуствени оптични лъ-
чения. Повечето от изискванията на Директивата са сходни със съществуващи изисквания, например на Рамкова директива 89/391/ЕИО.

Тъй като Директивата е много всеобхватна, има нужда от установяване на приложенията на изкуствените оптични лъчения, които са толкова несъществени по отношение на здравето, че не се изисква допълнителна оценка.

Настоящото ръководство е предназначено да посочи тези незначителни приложения, да предостави указания за редица други специфични приложения, да представи методика за оценяване и, в някои случаи, да предложи да бъде потърсена допълнителна помощ.

Люксембург: Служба за публикации на Европейския съюз, 2011 г.
ISBN 978-92-79-19803-8

Бърз преглед на ръководството и линк за изтегляне...

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и РАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Вижте повече

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

Вашият коментар