Добри практики – селско стопанство, животновъдство, градинарство и горско стопанство

image_printПринтирай
Добри практики селско стопанство

Необвързващо ръководство за добри практики за подобряване на прилагането на директивите за защита на здравето и безопасността на работниците в селското стопанство, животновъдството, градинарството и горското стопанство

Люксембург: Служба за публикации на Европейския съюз, 2015 г.
ISBN 978-92-79-43395-5

175 страници

Настоящото ръководство ще Ви даде обща информация за здравословните и безопасни условия на труд, кои аспекти на Вашата дейност са свързани с тях, на какво трябва да се обърне най-голямо внимание и каква организация да бъде създадена, за да контролирате тези аспекти. И най-важното: с предложената „оценка на риска“ ръководството Ви дава средство за установяване и оценяване на опасностите на работното място.

Представен е списък на 128 типични опасности, които можете да вземете предвид при Вашата оценка на риска. По този начин вече е извършен голям обем работа за Вас, което Ви спестява разходи, време и усилия.

Ръководство е организирано в 21 глави. ако го четете на компютър, може да преминете на дадена глава като просто щракнете с мишката върху нейното заглавие в раздела „Съдържание“.

Във всяка глава е дадена информация по конкретна тема, като типичните опасности са подчертани и са предложени начини за справяне с тях. Тъй като има редица опасности, които зависят от множество фактори или могат да се разглеждат от различни гледни точки (например машини, превозни средства, животни), са включени кръстосани препратки между отделните глави, които Ви насочват за  допълнителна информация към друг раздел на настоящото ръководство.

В ръководството са включени, наред с други неща, следните теми и възможности:

1. Примери за опасности, с които е възможно да се сблъскате в селското стопанство, градинарството, животновъдството и горското стопанство (допълнение 4.3: примери за опасности).

2. Методики за оценка на риска, с помощта на които може да направите Вашите собствени оценки на
риска (Глава 4: оценка на риска).

3. Речник, в който можете да правите справки за някои съкращения или технически термини (допълнение 1.1: речник).

4. Раздел с препратки/библиография (допълнение 1.2: библиография).

5. Списък на националните органи, отговарящи за здравословните и безопасни условия на труд
(допълнение 2.1: национални органи, отговарящи за здравословните и безопасни условия на труд).

 

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте абонаментните планове.