Ръководство добри практики – експлозивна атмосфера (на английски)

 

Ръководството е на английски език, но го публикуваме поради важността на информацията в него.

Незадължително ръководство за добра практика при прилагане на Директива 1999/92/ЕО относно минималните изисквания за подобряване защитата на здравето и безопасността на работниците при потенциален риск от експлозивни атмосфери

Директивата е въведена в България чрез Наредба № 11 oт 27.12.2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера

Примери за експозивна атмосфера при различни производства

Примери за експозивна атмосфера при различни производства

Бърз преглед и линк за изтегляне

[/s2If]

Вашият коментар