10 златни правила за контрол на праха

Превод на Ръководство за добри практика с автори:
Карлхайнц Гулднер (Karlheinz Guldner)
Франк Бешорнер (Frank Beschorner)

ВЪВЕДЕНИЕ

Прахът е дисперсна система от твърди вещества в газове, в случая въздух, който се получава при механични процеси или от вдигане на паднали наслоявания.

С това доста сложно определение се описва един специален вид опасно вещество, което има особено значение за много отрасли на промишлеността. В рудници, кариери и тунели, при употребата на прахообразни суровини в стъкларската и керамична промишленост, в леярните, при производството и обработката на строителни материали, при механичната обработка на различни суровини и готови материали, например при шлайфане, но също така при поддръжката и почистването на участъци със силно натрупване на прах: при всички тези процеси има фини и ултра-фини твърди частици, които попадат във въздуха на работното място и могат да бъдат вдишани от хората, работещи там.

Опасността за здравето, предизвикана от вдишването на прах, обаче, е силно недооценена от работниците и отговорните за тях ръководители в заводите. От една страна, прахът се възприема само като „досадна мръсотия”, която от време на време трябва да се измете или изхвърли – докато човек все още може да види ръцете си, всичко е наред.

От друга страна, въпросът с праха е неактуален; пословичните „адски дупки” са отдавна в миналото. А може би не са?

За да можем ефективно да се противопоставим на тези катастрофални предразсъдъци и така да улесним създаването на ефективен противо-прахов контрол, ни е необходимо посериозно знание за видовете и начина на действие на различните типове прах.

Какво е всъщност прахът?

Както вече определихме, прахът се състои от фини твърди частици, разпределени във въздуха, които се създават при механична обработка (фрезоване или обработка на повърхността) или поради разнасяне на вече отложен прах (напр. издухване на паднал прах със сгъстен въздух или метене със суха метла). Димът също в широк смисъл е вид прах. Димът се образува при химични или топлинни процеси (напр. заваряване) и също се състои от твърди частици във въздуха.

Влакнестият прах може да се опише като носени от въздуха частици, състоящи се от неорганични или органични вещества, които имат продълговата форма. Особена роля имат влакната с дължина > 5 µm, диаметър < 3 µm и отношение дължина/диаметър повече от 3:1, тъй като само те могат да проникнат дълбоко в белия дроб.

Прахът във въздуха на работното място се вдишва и така достига до различните дихателни органи. По-големите частици полепват още в горните дихателни органи, напр. носа и гърлото, и само най-малките частици достигат дълбоко до алвеолите на белия дроб. По тази причина, освен концентрацията на частиците (маса на праха на 1 m³ вдишван въздух [mg/m³]), за да се оцени вредата от частиците, е важен техния размер.

Така според размера се определят две категории прах: поета и вдишана фракции.

Поетият прах е цялото количество прах, влязло през устата и носа. Вдишаният прах тази част от поетия прах, която достига до алвеолите на белия дроб поради малкия си размер (фиг. 1 и фиг. 2).

Всяко вредно вещество, във всеки отделен случай според произхода си, съдържа съвсем различни фракции частици; всяка фракция трябва да има собствена пределно допустима концентрация (ПДК) според нейните токсични свойства. Така, оценката на опасния за здравето и работното място прах, освен съотношението на вдишан към поет прах, изисква да знаем как е разпределено опасното вещество във всяка отделна фракция.

Фракцията трябва да се определи според размера на частиците, формата им и химическия им състав (фиг. 3).

Пределно допустимите концентрации за различните видове прах досега са се определяли според този принцип - за поетата или за вдишаната фракция прах.

Независимо от това, има обща допустима граница за поет или вдишан прах, дори ако той няма специфичен токсичен ефект. Досега в ЕС не са определени обвъзващи ПДК за поет и вдишван прах. Например, за поет прах повечето страни-членки приемат ПДК от 10 mg/m³, докато отделните национални норми за вдишван прах са в рамките на 3 до 6 mg/m³. Преглед да международните приложими ПДК за прах може да се намери на адрес: www.dguv.de/ifa/de/gestis/limit_values/index.jsp (фиг. 4).

Как прахът навлиза в тялото и какви са ефектите му там?

Човешката дихателна система има ефективен механизъм за само-почистване. Нейния филтър се справя без усилия с „нормалната мръсотия” и защитава хората почти съвършено. Той, обаче, не е приспособен да поеме повишено натоварване, дължащо се на прах. Значителна част от работата по само-почистване на дихателните пътища се върши от микроскопични реснички, намиращи се в бронхите и техните най-фини разклонения, бронхиолите. Със своите постоянни насочени движения те преместват прашните частици, полепнали по лигавицата на бронхите, обратно към горните дихателни пътища, откъдето те могат да бъдат изкашляни.

Когато се вдиша голямо количество обикновен или токсичен прах, обаче, този очистващ механизъм се нарушава напълно или поне частично за дълго време. Последствията са дразнене или възпаление на горните дихателни пътища, повишена секреция на влага и дразнеща кашлица, бронхити и възпаления на бронхите и белодробната тъкан.

В тези случаи различните токсични, канцерогенни и алергенни прашни частици, например прах от силициев диоксид, оксиди на тежките метали, дим, образуван при заваряване, прах от дървесина или брашно, могат много по-лесно да проявят вредните си ефекти върху дихателните пътища и другите органи на тялото.

Тютюневият дим е особено вреден за очистващия механизъм на белия дроб. Пушенето може да доведе до разрушаване на бронхиалната лигавица с необратима загуба на ресничките и аденоцитите - клетките на дихателните пътища, образуващи лигавицата.

Пренасянето на полепналите частици навън от дихателните пътища спира. По тази причина пушенето е вредно не само поради токсичните вещества в тютюневия дим, като катран, въглероден монооксид, формалдехид, бензен, тежки метали и никотин. То, освен това, обезоръжава само-очистващия механизъм на белия дроб и така увеличава вредните ефекти на вдишания прах.

За да видите съдържанието на страницата, трябва да имате активен абонамент с ниво 2 на достъп.

Влезте в системата или

Направете своя абонамент

3 мнения за “10 златни правила за контрол на праха”

  1. Оскъдна, пестелива, а и не винаги актуална е била информацията, до която съм достигала.
    Тук темата е разработена систематизирано и в дълбочина. Дава много идеи за анализ, наблюдения и практическа реализация – както към дейността, така и към мерките за превенция и осъществяването на контрола за промяна на състоянието.
    Оценявам статията като изключително полезна! Благодаря за усилията и споделянето :)

  2. Благодаря за признанието!
    Споделяме с Вас практическа и актуална информация на български език по безопасност и здраве при работа.
    Така и ние трупаме познания и опит:)

Вашият коментар