Инструкция за безопасна работа при електромонтажни работи

1. За електромонтьори (електротехници) се назначават правоспособни лица, навършили 18 години, психически и физически здрави.

2. Електромонтьорът трябва да. бъде инструктиран и да спазва изискванията на Правилникa за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V и Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

3. При обхождането на обектите, работилниците и други, трябва да контролира правилния режим на работа, състоянието и изправността на електрическите съоръжения, състоянието на сигналите и защитните средства и други.

4. При работа по разпределителни уредби и електрически съоръжения с напрежение до и над 1000 волта е длъжен да ползва защитни средства като: указател за съответното напрежение, предпазни очила, изолиращи клещи, диелектрически боти и ръкавици за съответното напрежение; дървени изолационни скари; преносими заземления; ръчка за сваляне на високомощни предпазители до 1000 волта и изолираща щанга за напрежение над 1000 волта; временни ограждения и преносими табели. Електромонтьорът е длъжен да следи годността и редовното изпращане на защитните средства за периодично електроизпитване, съгласно изискуемите срокове.