Процедура за организация на безопасната експлоатация на повдигателни съоръжения – кранове и телфери

В настоящата процедура разглеждаме изискванията за организация на безопасната експлоатация и необходимата документация за само за следните два вида повдигателни съоръжения - кранове и телфери.

Специфичните изисквания за експлоатация на товарозахващащи приспособления и работата на прикачвачите се разглеждат в друга процедура.

Съдържание

Нормативна база
I. Имаме ли и какви кранове/телфери?
II. Досие на кран/телфер.
III. Определяне на отговорно лице/лица. Задължения.
IV. Осигуряване на обслужващ персонал. Правоспособност и обучение.
V. Осигуряване на поддръжка на крана/телфера. Проверки при поддръжка. Защита от корозия.
VI. Поставяне на табели.
VII. Регистрация пред орган за технически надзор.
VIII. Технически прегледи и проверки.
Какви са условията за ползване кран, собственост на юридическо лице от друга държава - членка на европейския съюз?
Какво да правя, ако искам да спра временно експлоатацията на крана/телфера?
Какво е необходимо да се направи, ако сме извършили преустройство на крана/ телфера?
IX. Най-чести инциденти.
X. Стандарти.
XI. Обобщение на необходимата документация за кранове/ телфери.


НОРМАТИВНА БАЗА

Основните изисквания за безопасната експлоатация на кранове и телфери са посочени в Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения (НБЕТНПС)


I. ИМАМЕ ЛИ И КАКВИ КРАНОВЕ/ТЕЛФЕРИ?

Определението за "товароподемен кран" е в § 1, т.1. на Допълнителните разпоредби на НБЕТНПС:

"Товароподемен кран" е машина с циклично действие, предназначена за повдигане и преместване на товар в пространството, окачен с помощта на кука или други товарозахващащи органи.

В самата наредба не са посочени видовете кранове, но относно класификацията има препратка към стандарта БДС ISO 4306 ISO Кранове. Речник, който се състои от пет части, в които най-общо крановете са разделени на следните групи:

  • Самоходни кранове / Mobile cranes
  • Кулокранове / Tower cranes
  • Мостови / Overhead travelling cranes
  • Козлови кранове / Portal bridge cranes
  • Стрелови кранове / Jib cranes

В наредбата няма определение за телфер, но съгласно все още действащия български стандарт БДС 9295:1983 Техника на безопасността. Телфери електрически. Термини и определения телфер е "компактна машина с циклично действие с електрическо задвижване, предназначено за повдигане и спускане на товар, окачен на товарозахватния орган."

Най-честия пропуск, който се прави при идентифицирането на съоръженията е поставянето на мостов кран в графата "телфер".

Ако се върнем отново на определенията, основна характеристика на телфера е, че е предназначен само за повдигане и спускане на товар, т.е. има само две посоки. При крановете имаме вече и придвижване в пространството, т.е. придвижване на товара в три посоки.

Ако се колебаете, най-лесният начин е да погледнете в "паспорта" на съоръжението, откъдето понякога веднага "излиза" за какво става въпрос.

Друг начин е да се консултирате с представител на лицензирана фирма за технически надзор.

Този материал е от специализираното съдържание на информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:

✅ Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).

✅ Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.

✅ Ръководства с добри практики.

✅ Презентационни и обучителни материали.

✅ Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.

✅ Процедурите и образците са специално разработени от нас!

✅ Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

Вашият коментар