Човешкият фактор – грешки и нарушения

Изследванията показват, че 80 или дори повече процента от злополуките са поради човешки грешки и/или нарушения. Основна причина за тях, обаче, е не човека, а пропуски в организацията.

Презентацията представя основните видове грешки и нарушения, с какво се характеризират и какви са мерките за тяхното намаляване:
- Какво са човешките фактори;
- Видове човешки грешки;
- Грешки на действието - "подхлъзване" и "пропуск";
- Грешки на мисленето;
- Грешка на мисленето основана на правила;
- Грешка на мисленето, основана на знания;
- Мерки за намаляване на грешките;
- Нарушения;
- Нарушения поради рутина;
- Ситуационни нарушения;
- Нарушения по изключение;
- Мерки за намаляване на нарушенията;
- Фактори, които влияят върху производителността на човека;

Авторски права: Собственост на "Доцео" ЕООД. Можете да изтеглите презентацията, да я ползвате така както е или да я преработвате и да я използвате за вътрешнофирмени обучения и информиране. Не е позволено използването за комерсиални цели.

Този материал е от специализираното съдържание на информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
» Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.