Въпросник на ИТ „Шум“

Въпросникът е основан на изискванията на Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум, но има препратки и към други нормативни актове.

Моля, имайте предвид, че описаните добри практики или пояснения са предоставени от Инспекция по труда и не отразяват гледната точка на екипа на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА, която в някои случаи се различава от дадените пояснения!

Ако имате въпроси или коментари по конкретното прилагане на съответното нормативно изискване или пък искате да споделите информация, моля използвайте коментарите.

Въпросникът и коментарите към него са достъпни само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар