Въпросник на ИТ „Производствени сгради“

Въпросите са от първите три раздела на Глава четвърта "Производствени сгради, работни помещения и работни места" от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

Добра идея е тези въпроси да са акцент при някой от следващите обходи на длъжностното лице по работните места. Например, ако имате врати, които се отварят нагоре,  бихте могли да проверите дали има планирани периодични проверка на изправността на защитните им механизми и въобще на механизмите като цяло или се разчита на реактивна реакция - ако има проблем, някой се обажда и тогава се предприемат действия.

Въпросникът и коментарите към него са достъпни само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар