Въпросник на ИТ „Преносими стълби“

В този въпросник има въпроси, свързани с:

  • общите изисквания за използване на преносими стълби
  • изисквания за други стълби, например стационарни метални стълби
  • специфични изисквания, приложими само при строителни и монтажни работи.

За съставяне на въпросите са използвани изисквания от следните нормативни актове:

Към всеки въпрос ще намерите приложими нормативни изисквания, а в някои случаи и наш коментар.

Вашият коментар