Въпросник на ИТ „Правоспособност на персонала“

Въпросникът обхваща изисквания както за правоспособност, така и за специфично обучение, като са взети предвид редица нормативни актове.

Ще намерите въпроси относно правоспособност и/или обучение, свързани с (дейностите са описани по начина, по който е направен записа във въпросника):

 • управление на транспортни средства
 • управление на електрокари и мотокари
 • заваръчни дейности
 • огняри
 • кранисти
 • прикачвачи
 • резчици
 • работа с природен газ
 • работа с пропан-бутан
 • обслужване на ресивери и тръбопроводи за сгъстен въздух
 • квалификационни групи по електробезопасност
 • техническа експлоатация на енергообзавеждането
 • фадромисти и багеристи
 • работа със земеделска техника
 • работа с горска техника

Ние сме добавили конкретните нормативни основания за въпроса, както и ще намерите някои наши коментари по отношение на изискванията.

Препоръчваме да погледнете и изготвените от нас списъци:

Вашият коментар