Въпросник на ИТ „Поддръжка на работното оборудване. Ремонт и въвеждане в експолатация след ремонт.“

Очаквано в този въпросник основен източник на изисквания е Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, но има и въпроси, които са по-скоро за проверка на производители - от Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините. Такива, например, са въпросите свързани със съдържанието на инструкцията за експлоатация или за опасните зони.

Още за изискванията относно организацията на безопасната работа с машини и оборудване може да научите от видеозаписа от безплатни обучения за абонати през 2020 г. Видеото можете да гледате на следната страница: https://zbut.eu/biblioteka/guides/video-obuchenie-zbut/.

Въпросникът и коментарите към него са достъпни само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар