Въпросник на ИТ „Работа в ограничени пространства“

Работата в ограничени пространства е регламентирана в множество нормативни актове, като най-широко тя е застъпена в Наредба № 9 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи.

Често е възниквал въпросът дали описаните изисквания в посочената наредба могат да се приемат за задължителни и при други дейности, а не само при поддръжка на ВиК системи.

В настоящия въпросник виждаме изисквания, които са описани само в тази наредба, което ни кара да мислим, че е направена естраполация за всички дейности, при които се изпълняват задачи в ограничени пространства.

Вашият коментар

2 мнения за “Въпросник на ИТ „Работа в ограничени пространства“”

 1. В момента планирам годишно обучение на работещите в ограничени пространства. За проверка на знанията след приключване на обучението, подготвих и Тест. Установих, че има въпроси от чек листа, които съм включил в Теста. Но при мен отговорите са няколко, от които само един верен.
  Какво мисля по седми и осми въпрос от Въпросника.
  Ако тълкуваме думата „взривоопасност“ в седми въпрос, като съвкупност от газообразни, течни и твърди взривоопасни вещества, то отговора намираме в Приложение № 1 към чл. 1, ал. 3 на Наредба № 9 от 23.09.2004 г., където намираме само едно от агрегатните състояния на взривоопасни вещества, а именно Газ.
  т.6. Не се допуска:
  6.1. проверка за наличие на газ с открит пламък;
  Макар да е описан само един елемент от агрегатните състояния на взривоопасните вещества, отговорът трябва да е „НЕ”!

  Относно осми въпрос и на мен не ми е логична тоталната забрана.
  Но в т.6 е казано „не се допуска:”, т. 6.2 „тютюнопушене, както и носене на запалки и кибрити”.
  От което излиза, че „Носене на цигари“ се допуска, но не се допуска пушенето и носенето на запалка и/или кибрит.
  Ако следваме нормативната база, зададен така въпроса, отговорът не може да бъде еднозначен с „Да” или „Не”.

  • Здравейте, инж. Минчев,
   Благодаря Ви за допълненията!. Добавихме ги във въпросника. Не знам как сме ги проблели :)
   Доста често по време на обучения сме коментирали въпроса с носенето на запалка или кибрит в ограничени пространства и е възниквал съответно следващия въпрос – с какво запалваме резака, ако се използва такъв…Не че не може да се използват специални приспособления за това, но не сме стигали чак до такива подробности явно.