Въпросник на ИТ „ОБЗР и неговата дейност“

Този въпросник вероятно няма да ви затрудни, но е добре да го погледнете в светлината на това дали можете да докажете съответните отговори - налични ли са документи (доклади, предложения, протоколи от проверки) за изпълнението на съответните функции и задачи.

Обърнете внимание, че не всички отговори са "Да".

Добавили сме съответните нормативни изисквания и препратки към налични образи и указания в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

Въпросникът и коментарите към него са достъпни само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар