Въпросник на ИТ „Комитети/Групи по условия на труд“

Нормативните изисквания относно Комитетите и Групите по условия на труд основно са в Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

Изисквания относно участието на КУТ/ГУТ във вземането на определени решения или при извършване на конкретни действия от работодателя е е посочено в множество други нормативни актове.

Във въпросника ще намерите нормативните изисквания и наши коментари, чрез които разясняваме някои от въпросите.

Вашият коментар