Въпросник на ИТ „Електрически уредби и съоръжения. Защита от поражение от електрически ток – директен и индиректен допир“

В настоящия въпросник ще намерите и конкретните нормативни документи и извадки от членове, на които се основават въпросите.

Той съдържа 28 въпроса, в които са обхванати изисквания от следните нормативни актове:

Вашият коментар