Въпросник на ИТ „Контакт с нагрети/студени повърхности. Работа при екстремни температури.“

Този въпросник включва изисквания основно на две наредби:

В последната колона са вписани посочените от Инспекция по труда пояснения или добри практики по прилагането на нормативното основание, както и наши коментари (с наклонен шрифт).

ВъпросОтговор на предприятието 
1.Направена ли е оценка на риска при контакт с нагрети/студени повърхности?

Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска
Чл. 14. Оценяването на риска включва следните етапи:
2. идентифициране на опасностите при различните трудови дейности;

 Да/ НеКонтактът с нагрети/студени повърхности води до термично изгаряне/измръзване. Опасностите от изгаряния са при допир до нагрети повърхности, открит пламък, нагрети флуиди и изпарения, изгаряния от
контакт на части на човешкото тяло с повърхността на котли, пещи, нагрети машини и инструменти, изгаряния от разтопен метал при металолеене, заваряване и др. Опасност от измръзване е налице при работа на открито, контакт с повърхности с много ниска температура и др. Тези опасности следва да бъдат взети предвид при изготвянето на оценката на риска на работно място.
Въпросникът и коментарите към него са достъпни само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар