Чек-лист за опасни места „Подхлъзване и спъване“

Този чек-лист ще Ви помогне да идентифицирате опасности, свързани с подхлъзване и падане на вашето работно място, и да изберете какво да направите.

Чек-листът изброява примери за опасности, които могат да бъдат намерени на работното място, и предлага действия, които могат да бъдат предприети, за да се отрани опасността.

Листът се опитва да покрие колкото може повече опасности за подхлъзване и спъване. Някои от тях може да не са приложими за Вашето работно място, а може и да се сетите за други, които не са споменати тук.

За да използвате този чек-лист, е необходимо да се разходите по работните места, включително външни площадки и да говорите с работещите и техните ръководители, за да имате всички гледни точки за опасностите и рисковете на работното място и след това заедно да решите какво може на практика да се направи.

Важно е след идентифициране на опасността, да се предприемат мерки.

Вашият коментар