Въпросник за инспектиране по здравословни и безопасни условия на труд в животновъдните ферми

jivotni Настоящата методика е разработена, с цел подпомогне инспекторите по труда в практическата инспекционна дейност по спазването на трудовото законодателство в животновъдните ферми, по отношение осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

В раздела “Инспекционна част” са посочени приоритетите и акцентите при осъществяване на инспектирането. Обхванати са въпросите по осигуряване на безопасни условия на труд при работа с основните стационарни машини и съоръжения, специфичните нормативни изисквания за осигуряване на безопасност и хигиена на труда.

Методиката е разработена от инж. Виолета Анастасова – главен инспектор в отдел “ МСПП”, към Дирекция “Условия на труд” при ИА “ГИТ”.

Методиката е утвърдена е със заповед № 0443/25.11.2009 г. на Изпълнителния директор на ИА “ГИТ”.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.

Вашият коментар