Въпросник за инспектиране в петролни бази и складове

 

petrolni-baziНастоящата методика е предназначена за инспекторите по труда, с оглед подпомагането им в практическата инспекционна дейност по спазване осигуряването на здравословните и безопасни условия на труд в петролните бази и складове.

В методиката е представена технологията на производството, основните машини и съоръжения. Разгледани са и характерните опасности и източници на рискове в петролните бази и складове. Изведени са акцентите при осъществяване на контрола по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в тези предприятия.

За улеснение на инспекторите по труда е приложен примерен въпросник, подпомагащ практическото извършване на контролната дейност по спазване на здравословните и безопасни условия на труд в петролните бази и складове.

Методиката е разработена от инж. Виолета Добрева - директор на Дирекция “Условия на труд” и инж. Пенка Иванова Митрева - главен инспектор в отдел „Химическа безопасност и производство на основни метали”.

Утвърдена е със Заповед № 0487 от 21.12.2009 година на изпълнителния директор на ИА ГИТ.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.

Вашият коментар