Въпросник за инспектиране на ЗБУТ при извършване на строителни и монтажни работи

smrНастоящото методическо помагало е предназначено за инспекторите по труда, с оглед подпомагането им в практическата инспекционна дейност при инспектиране по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и спазването на трудовите правоотношения в предприятията извършващи строителни и монтажни работи.

В раздел “Информационна част” са включени характерните опасности и източници на рискове при извършване на различните дейности.

В раздел “Инспекционна част” са посочени общата и специфична нормативна уредба, дадени са основните изисквания за осигуряване на безопасност и хигиена на труда и законността на трудовите правоотношения.

За улеснение на инспекторите по труда са приложени:
- примерен въпросник подпомагащ практическото извършване на контролната дейност по спазване на трудовото законодателство в предприятията;
- списък на използваните основни нормативни актове от трудовото законодателство по горепосочената тематика.

Помагалото е подготвено от инж. Митко Иванов Дечев – главен инспектор в отдел “ТСМТУ”, дирекция “ЗБУТ” в ИА “ГИТ”, под ръководството на инж. Панайот Панайотов – н-к отдел.

Утвърдено е със заповед № 11 от 17.01.2005 г. на Изпълнителния директор на ИА “ГИТ”.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.

Вашият коментар