Чек-лист за документация по ЗБУТ на строителен обект

С помощта на този чек-лист можете да направите оценка на съответствието за необходимата документация на строителния обект, с която се доказва изпълнението на изисквани от нормативната база дейности.

В чек-листа отразени 68 изисквания на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, свързани с конкретни дейности, за които е необходимо да има доказателствен документ.

В чек-листа е посочен съответният член и текст от наредбата и какви са доказателствените документи, които е необходимо да имате.

Чек-лист за документация по ЗБУТ на строителен обект

Имате възможност да изтеглите чек-листа в два варианта:

  • pdf вариант с възможност за чекване, принтиране, запазване на документа.
  • word вариант с възможност за редактиране, например премахване или добавяне на редове, допълнителни записки и др.

За да изтеглите чек-листа в желания формат, използвайте следните линкове:

Файловете са изтегляне са достъпни само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар