Чек-листове за инспекции по работни места

Внимание: Тези документи са обект на авторски права за "Доцео" ЕООД по смисъла на чл. 18, ал. 2 от ЗАПСП. Предоставят се само за лична употреба. Забранено е използването им за комерсиални цели, включително публикуване в електронен или печатен вид, разпространение срещу заплащане, предоставяне на участници в обучения, които не са организирани от "Доцео" ЕООД и др.


Предлагаме Ви два варианта на чек-лист за инспекции по работни места:

Вариант 1: Нормативни изисквания

Изготвен главно въз основа на изискванията на Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

В някои случаи са добавени и изисквания на специфични нормативни актове. Всички изисквания са под формата на твърдения.

чек-лист за инспектиране по збут по работни места

Включва следните теми:

 1. Територия на предприятието, сгради, помещения, работни места
 2. Използване на работното оборудванe
 3. Транспортни средства и придвижващо се работно оборудване
 4. Стълби
 5. Електрически опасности
 6. Складове и товарно-разтоварни работи
 7. Фактори на работната среда
  - осветеност
  - производствен микроклимат
  - шум
  - вибрации
  - химични агенти
 8. Готовност за реагиране при пожари и аварии
 9. Санитарно и битово обслужване

Вариант 2: Опасности

Изготвен въз основа на някои елементи от чек-листовете на Инструмент за оценка на риска с 11 чек-листа.

При този вариант използваните въпроси от инструмента са преформулирани като твърдения.

чек-лист за инспектиране по збут по работни места

Включва следните теми:

 1. Неравни или хлъзгави повърхности
 2. Придвижващи се превозни средства и машини
 3. Подвижни части на машините
 4. Електрически инсталации и оборудване
 5. Пожар
 6. Експлозия
 7. Химичнии вещества и смеси (ХВС)
 8. Осветление

Вариантите са в два отделни листа на един екселски файл, който можете да изтеглите от следния линк:

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и РАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

Вашият коментар